fiber.jpg

הקמת תשתית אופטית ל-2 שכונת באיילון

ספטמבר 2014 - גאדקום סיימה פריסה התקנה והפעלת תשתיות טריפל (טלפון אינטרנט וטלויזיה) על גבי סיב אופטי בשתי שכונות באיילון - שכונה פנימית שעברה החלפת תשתיות בקיבוץ ושכונת הרחבה (ואן גוך)