fiber.jpg

ספטמבר 2015 - סיבים אופטיים לשער הגולן

גאדקום נכנסת לביצוע פרוייקט FTTH מלא בשער הגולן.

הקיבוץ שהינו אחד הקיבוצים החזקים בארץ בחר לאחר בדיקות מעמיקות וארוכות בגאדקום לטובת קפיצה קדימה לחזית הטכנולוגיה בכל הקשור באינטרנט.

שער הגולן יקבל מערכת ללא התחייבות לאף ספק - לא לשירות על המערכת, לא להזמנת הקו הראשי ולא לציודים ספציפיים. ההחלטה נכונה למי שיכול.